От раждането си сестрите са свикнали да си споделят всичко: любовта на родителите, общи черти от визията и характера си и дори детската стая. Да растеш заедно със сестра без съмнение е едно от най-прекрасние неща, които изобщо могат да ти се случат - тайни, ваканции, мечти, празници, щастиви и нетолкова радостни моменти... Всичко, споделено с най-близкия ти човек, който винаги ще бъде готов на всичко за теб!

Фотографката Вики Шампан поставя предизвикателството пред самата себе си да снима 30 различни сестри за период от 30 дни. Идеята й е в края на проекта да покаже незаменимата и емоционална връзка, която могат да имат само две сестри.

А ти каза ли на своята сестричка, че я обичаш днес? Защото тя наистина е най-голямото богатство!