Около една шеста от века вече е зад гърба ни и за това време са заснети хиляди филми. Но кои са най-добрите сред тях?  Отговор на този въпрос ще се опитат да дадат критиците на „Таймс“. Те са подбрали най-добрите 25 филма на века, насочвайки се към филми от най-различни държави.

Ще видите техния избор в нашата галерия. Може и да се съгласите с него или пък да се изненадате, но със сигурност ще научите няколко нови филма, които ще искате да видите.