Както знаете, съществуват задачи, чиито отговор ни е трудно да повярваме, че би могъл да бъде решен без каквато и да е помощ от някой с наистина много, много остър ум. Но може би пък точно ти ще успееш да се справиш с днешната! Виж каква е тя в галерията ни. 

Е, твоят отговор същият ли е?