Знаете ли, че отговорът на въпроса "Какво ме очаква в близко бъдеще?" вече е закодиран в собственото ви подсъзнание и е въпрос на малко практика и интуиция, за да узнаете отговора му?!

А добрата новина е, че ние знаем как точно да ви помогнем с тази задача!

Както знаете, макар и понякога дори да не го забелязваме, подсъзнанието ни никога не спи и продължава да работи дори когато сънуваме, генерирайки нови и нови енергийни потоци в различни посоки. А най-много енергия насочваме там, където е фокусът на нашето внимание. С други думи, посоката на нашите мисли е тази, която “осветява” определени аспекти от света около нас.

Нашият малък тест ще ви помогне да разберете какво ви предстои и какво умът ви е съумял да скрие от вас. Готови ли сте да надникнете в бъдещето?!