Като жени, постоянно ни се казва, че „биологичният ни часовник тик-така“ и биваме окуражавани да имаме деца, преди да стане прекалено късно. Но сега ново проучване доказа, че има големи ползи от това да родиш след 35-годишна възраст. Резултатът се основава на тезата, че да имаш бебе на по-късен етап от живота си не само стимулира силата на мозъка, но и предотвратява загубата на паметта на по-късен етап.

Проучването проследило 830 жени в менопауза и тествало вербалната им памет, изпълнителните функционални умения и когнитивността им. Били разгледани възрастта на първия цикъл, възрастта на забременяването, броя бременности и други фактори, за да се определи какъв ефект има възрастта на раждане върху менталното здраве.

Те открили, че участничките, чиято последна бременност била след 35-годишна възраст, имали по-добра вербална памет, а тези, чийто първи цикъл е бил преди 13-годишна възраст, имали по-силна когнитивност. По-дългият репродуктивен период и употребата на орални контрацептиви също са позитивно свързени със силата на мозъка по-късно в живота. Жените, които са родили първото си дете между 15 и 24 години показали по-лошо цялостно здраве и когнитивни функции след 40-тата година.

Големият растеж на нивата на хормоните по време на бременността може положително да повлияе на функциите на мозъка, а идеята е, че ако родите по-късно, тези промени ще влияят до по-късна възраст. „Макар и да не предлагаме жените да изчакват до 35-годишна възраст, за да разраснат семейството си, откритието ни за положителния ефект от късната бременност върху мозъка е нещо ново и значително“, казва авторът на проучването доктор Роксана Карим.

Затова ако родителите ви ви казват, че е време да се размърдате, защото "часовникът ви тик-така", им покажете това проучване.