Разсъблече ме. Разсъблече ми душата.
Дреха по дреха. Дума по дума.
Слабост си ми. Навик си.
От тия вредните. влияеш на света ми.
Идвам, чакаш ме.
Влизам, събличаш ме.
С думи, с поглед, с усмивка.
От горе на долу. Oт вън на вътре.
С пръсти, с устни, със зъби.

Твоя съм.

В ума, в съня, в мислите
Друг не е влизал отдавна.
Зарази ме. Болест си.
От тия трайните. Не минаваш.
Имам те за кратко.
Искам те завинаги.

Автор: Ая