Гражданите на някои страни са склонни да плащат по-високи данъци, ако това означава, че държавата ще се грижи за здравеопазването, образованието и останалите им нужди. Те гледат на това като инвестиция в бъдещето - и държавите им успяват да спазят обещанието си.

Най-добрите страни за отглеждане на деца имат високи резултати по отношение на осем фактора: грижа за човешките права, благоприятни за семействата, равноправие между половете, щастие, равенство на доходите, безопасност, добре развита обществена образователна система и добро здравеопазване. Вижте кои страни се класират в топ 5. За съжаление, България е едва на 37-мо място, като то се заплаща шест седмици преди раждането на детето. Сумата, която майката получава, е равна на 90% от работното ѝ възнаграждение (за 410 дни). През втората година майчинството е в размер 83% от минималната работна заплата.