Един от най-важните аспекти в китайската философия е привличането на енергията Ци – естествената енергия, която пронизва вселената и е основна сила на всяко движение – било то физическо или умствено. Енергията Ци носи успех и просперитет във всички области на живота, така че трябва постоянно да се обграждате с правилните предмети в къщата.

Бързо проверете списъка: имате ли у дома всички важни неща?