Говоренето насън е често срещано. Понякога дори не разбираме. Проучване показва, че 66% от хората минават през това. 

Макар и то да е безобидно и няма нужда от лечение, то може да обезпокои партньора ни и да не се наспим.

Открихме 4 причини защо говорим насън и как да спрем.