Независимо от това колко бързо расте и се развива вашето дете, първата година от живота му е най-динамичната. През тази една година то за първи път ще си поеме дъх, за да отвори очи и да види света, да се запознае с най-близките роднини и приятели на семейството, да произнесе първите си думички, да направи първите си крачки. Много от навиците, които ще трябва да усвоява в бъдеще, то ще научи да ги прави за първи път през първата година от живота си. Затова бъдете до него, за да не изпуснете това незаменимо време и тези скъпоценни за всеки родител спомени.