Смята се, че един поглед е достатъчен, за да придобием ясна представа за това, което виждаме. Но има доста случаи, в които е необходимо да знаем малко повече, за да си обясним явлението, което наблюдаваме. Днешните ни снимки със сигурност ще ви озадачат и ще ви нужно да разберете повече за историята им, за да си ги обясните.