Днес благодарение на едно устройство хората от цял свят са способни само за броени секунди да се свързват помежду си, да споделят снимки, да купуват книги или музика, да получават цялата необходима информация в желан обем и на всеки език. А как ли са живели хората преди ерата на Интернет?

Е, ние ще ви припомним как живяхме преди световната мрежа да оплете ежедневието ни.