Понякога пасивно-агресивната реакция на даден проблем в живота не е никак необичайна, но за някои хора манипулацията и индиректната комуникация са начин на живот. Пасивно-агресивните хора често остават незабелязани в офиса или в приятелския си кръг, защото успяват да замаскират – понякога несъзнателно – кипящата си враждебност с приятни маниери. За жалост, забелязвам все повече хора с такъв тип поведение около себе си.

Ето 9 неща, които само пасивно-агресивните хора правят и които ще ви помогнат да ги разпознавате по-лесно:

1. Те съзнателно „забравят“ да свършат някои неща

Пасивно-агресивните хора предпочитат да бъдат смятани за „разсеяни“, отколкото за неприятни. Вместо да се отдаде на работата по даден проект, такъв тип колега може да се оправдае с това, че е забравил за крайния срок. Или пък пасивно-агресивен приятел около вас ще каже, че е забравил да направи резервация в ресторанта, където сте искали да отидете, защото всъщност, на този човек изобщо не му се ходи там.

2. Казват „Да“, когато нямат никакво намерение да довършат започнатото

В желанието си да изглеждат като хора, които изпълняват желанията на тези около тях и правят компромис, пасивно-агресивните хора много рядко казват „Не“. Те много често се съгласяват с дадена покана, когато действието се развива лице в лице, въпреки че нямат никакво желание да се занимават с предмета на поканата. За да избягат от отговорност, много вероятно е да отменят плановете в последната минута, като се представят за болни или им изскочи нещо много спешно.

3. Типично е да говорят зад гърба

Проблемът не е в това, че пасивно-агресивните хора не споделят мнението си, проблемът е в това, че го споделят, но не прямо и открито, и не пред този, пред когото трябва. Ще се оплачат на всички от даден човек, но не и на него самия. Индиректното им поведение вреди на връзките и не решава проблемите.

4. Те са неефикасни напълно нарочно

Пасивно-агресивните хора са инати. Когато не искат да свършат нещо, обикновено стават напълно неефикасни в опита си да избегнат да свършат дадената задача. Вместо да кажат „Имам трудности с тази задача.“, пасивно-агресивните хора ще разтакават, надявайки се някой друг да поеме задачата и да свали товара от плещите им.

5. Те прикриват своето негодувание с усмивка

Пасивно-агресивните хора никога няма да изразят своето негодувание открито. Много от тях таят в себе си години, изпълнени с разочарования, болка и обида, защото се опитват да ги прикрият под изкуствена усмивка. Няма значение колко несъгласни вътрешно са те с вас, на повърхността вие ще виждате човек, който всячески се опитва да изглежда сякаш е напълно съгласен с вашите изказвания.

6. Търсят отмъщение

Скрито зад маската им на хора, които много лесно се съгласяват с вашето мнение, е желанието им да накажат тези, които са ги наранили. Пасивно-агресивните хора са готови на какво ли не, само и само да отмъстят на тези, които са се възползвали от тях в миналото. Планът им за отмъщение често е индиректен – анонимен гневен мейл, гаден слух, който ще разпространят в офиса са част от плановете, които може би се въртят в главите им ...

7. Те излъчват заучена безпомощност

Пасивно-агресивните хора не вярват, че имат кой знае какъв контрол върху събитията в живота им. Вместо да се опитат да оправят проблема, те предпочитат да се убеждават защо няма смисъл дори да опитват и как нямат никакъв контрол върху събитията в живота си. Тази им настройка ги обрича на още по-неприятни резултати и, за жалост, понякога започват да предвиждат негативните събития.

8. Биха направили какво ли не, за да избегнат конфронтация

Дори когато са много дълбоко засегнати, пасивно-агресивните хора ще избегнат директното скарване. Понякога предлагат нещо като компромисно решение, казвайки: „ Всичко е наред, няма значение!“. Те позволяват на околните да се отнасят зле с тях и отказват да признаят, че чувствата им са наранени.

9. Манипулатори са

Пасивно-агресивните хора имат големи трудности да си поискат желаното от тях, затова прибягват към различни манипулативни тактики. Вместо да помолят за помощ, ако носят нещо тежко, по-вероятно е да кажат: „Вероятно ще си нараня гърба, ако занеса нещо толкова тежко по стълбите.“ Те нямат нищо против другите да ги съжаляват – ако това ще им помогне да получат желаното, защо не?

Ако ви се струва вероятно да се отдадете на пасивно-агресивно поведение към живота, има стъпки, които може да следвате, за да го избегнете. Когато емоциите, чувствата и действията ви са сякаш на една вълна, ще усетите, че живота става много по-хубав и лек. Ако забележите,че някой колега, приятел или роднина проявява белезите на такъв тип поведение, не се колебайте да говорите открито с него и да му кажете какво мислите. Да оставите нещата на произвола на съдбата само ще влоши ситуацията.