Твърде често двойките започват да се разпадат, ако видят и следа от конфликт във връзката си.

Те може да са отгледани в домове, в които не са виждали никаква форма на раздор, затова са вярвали, че родителите им нямат никакви несъгласия.

Тъй като конфликтът е бил скрит от тях, те така и не са се научили как да го управляват.

Но все пак във всяка връзка – и особено в браковете – е важно да знаете, че конфликтът с другия човек е неизбежен.

Хората имат различни гледни точки или може да се чувстват наранени или пренебрегнати от другия човек, дори и той да не е имал такива намерения.

За да имате здрава и функционална връзка, трябва да различавате кога възниква конфликтът и трябва да успеете да го управлявате по възможно най-безобиден начин с най-малко последствия за двете страни.

Dama.bg ти предлага няколко начина, които ще ти помогнат да управляваш конфликта.

1. Подходете към конфликта позитивно, а не го избягвайте.

Тези, които успешно навигират конфликта, ще разговарят за проблемите и то по такъв начин, че да не обвиняват другия за това как се чувстват и какво си мислят.

Те поемат отговорност за собствените си чувства и мисли и разговарят как се чувстват спрямо конкретната ситуация.

Разговорът се повдига при първа възможност, за да не му се дава шанс да стане по-голям проблем – или да стане проблем, който се повдига непрекъснато.

2. Управлението на конфликта означава, че двойките ще спорят и ще си противоречат, докато всичко бъде разрешено.

Това може да означава, че те ще се „карат“ често, за да стигнат до разрешение.

3. Когато в двойката има несъгласие, те не се обиждат, ако искат да разрешат конфликта.

Те уважават чувствата на другия, докато говорят, затова не го принизяват или засягат. 

4. Двойките трябва да са отворени и откровени за това как се чувстват и да не пренебрегват важни въпроси.

Те няма да пренебрегват важни въпроси като „Какъв е проблемът?“ или „Какво се случва?“.

Не е добре да казвате неща като „Нищо“ или „Няма значение“, ако наистина има нещо, което ви тормози.

Комуникацията трябва да е открита и откровена, за да може конфликтите да бъдат разрешени. 

5. Управлението на конфликтите означава, че двойките не предполагат, че другият знае какво мислят или усещат.

Не е честно да правите предположения или да се държите сякаш някой трябва да прочете мислите ви и да реши проблема, за който си мислите.

Здравите двойки ще управляват конфликта, като адресират проблема и не правят предположения за това какво трябва да знае другият човек.

Те не биха предполагали, че другият автоматично ще реши проблеми, без да му казват какъв точно е той.

6. Управление на конфликта означава, че двойката работи като екип, за да разреши проблема.

Влюбените не са в противоположни отбори – те са един екип!

Те изразяват как се чувстват и какво мислят и работят заедно, за да открият решение.

След като са постигнали съгласие, останалите мисли и чувства вече не са част от проблема. Те се съгласяват на решение и ако то не проработи по някаква причина, те отново започват да обсъждат какво не работи и намират нов план.

7. Управлението на конфликтите означава, че двойките няма да таят лоши чувства един към друг, а ще вървят заедно напред.

Повече от всичко е важно двойките да разрешават проблемите си и да не позволяват на гнева да контролира връзката.

Здравите двойки ще работят за разрешаването на конфликта преди слънцето да залезе, за да не позволяват на гнева да се превърне в проблем за тях и за връзката им.

Важно е да покажем на децата си, че не винаги ще сме съгласни един с друг, но ще правим всичко необходимо, за да намерим решение за конфликта ни и да продължим напред.

Това ще им помогне да разберат, че конфликтите ще изникват и трябва да работим усилено, за да ги превъзмогнем и разрешим, за да имаме здрава и силна връзка.

Ако имате проблеми в брака си в областта на управлението на конфликта и разрешаването на проблемите, е важно да потърсите помощ, за да не се превърне този проблем в нещото, което разкъсва връзката ви.

Конфликтите в отношенията са неизбежни, но те не трябва да задушават връзката.

Ако двойките се научат да управляват конфликтите по здравословен начин, те ще подсилят връзката си и ще станат по-близки отпреди.