Някой да демонстрира неуважение към тях.

 

Глупостта - с глупаците е скучно, с големите умници - противно.

 

Забавените реакции - нещата трябва да се случват бързо, веднага ако е възможно. Не можеш ли? Разкарай се от пътя им тогава - пречиш!

 

Хората, които обсъждат и показват недостатъците на Близнаците - Близнаците са идеални по рождение. Това не подлежи на обсъждане.

 

Чуждите дълги разкази - Те самите имат какво да кажат на света.... при това на всички хора по отделно.

 

Хората, които са постигнали повече от тях самите - по-високо от Близнаците са само небесата, и дори това е под въпрос! Близнаците не завиждат на чуждия успех - чувстват се незначителни и това ги убива.

 

Условностите и рамките - Не се опитвайте да ограничавате Близнака или да му поставяте "рамки" - това не само ще запали страшни огньове, но и ще ги накара да Ви възприемат като изключително "недъгав" човек.

 

Прикритостта - "Ще ми разкажеш всичко! Сам! Или да помогна?" - малко са нещата, които дразнят Близнаците повече от несподелената информация.

 

Липсата на енергичност - тези, които са по-слаби от Близнаците, са възприемани като хора "втора ръка".

 

Истината - истина е, че Близнаците не понасят да слушат истината за себе си, освен ако тя не е прекрасна.