На днешния ден отдаваме почит на Свети Марк. 

За него се знае, че бил един от апостолите на Исус и левит – свещенослужител в храм. Марк бил спътник и помощник на апостолите Петър и Павел. През 44 г. в Рим той написал своето Евангелие. Между 52 и 62 година евангелистът живял в Египет. Там той проповядвал християнството. Основал църковна община в Александрия и станал неин епископ. Благодарение на него много хора променили вярата си, а църквата закрепнала и станала една от най-важните през първите векове. Успехът на проповедите на Марк изплашил езичниците и те го прогонили от Египет. Той се преместил в съседните Ливия и Киринайка. След няколко години, през които пътувал до Рим и Мала Азия, евангелистът се върнал в Александрия. Там той продължил без страх делото си. Основал училище, за да подготви ръководители на църквата. На езичниците не се харесало, че числото на християните се увеличава все повече, затова решили да убият Марк. На празника на бог Серапис те нахлули в храма, където евангелистът извършвал богослужение, хванали го, вързали го и го повели по улиците на града. Вечерта го затворили в тъмница, а на другия ден продължили с мъченията, докато не издъхнал. Тялото му било погребано в построената от него църква. През 827 г. търговци ги пренесли във Венеция, където и до днес Марк се смята за покровител на града.  

Честит празник на всички, които носят имената Марк или Марко! Бъдете здрави, щастливи и успешни!