1. Ако се движите по инерция, значи се плъзгате надолу.

2. Нищо не е толкова лесно, колкото изглежда. 

3. Съвет наричаме онова, за което молим, когато вече знаем отговора, но бихме искали да не го знаем.

4. Винаги, когато си се приготвил да правиш нещо, трябва първо да свършиш нещо друго.

5. За да получиш заем, първо трябва да докажеш, че не се нуждаеш от него. 

6. Хората са търпими само към онова, което не ги засяга.

7. Aко искате да си завъдите врагове, опитайте се да промените нещо. 

8. Никога не спори с глупак, хората може да не забележат разликата.

9. Това, което едрият щрифт дава, дребният го отнема.

10. Винаги ще намериш нещо на последното място, на което търсиш.

11. Всичко отнема повече време, отколкото си очаквал. 

12. Винаги си мислиш, че по другия път се стига по-бързо.

13. Никога не задавайте в деловото писмо едновременно два въпроса. В ответното послание ще разгледат само онзи от тях, който ви интересува по-малко, и няма да напишат нито дума по другия. 

14. Всяко действие, за което няма никакво логично обяснение, следва да се смята за "фирмена политика". 

15. Не бъдете незаменими. Ако е невъзможно да ви заменят, е невъзможно и да ви повишат в длъжност.